• 5-10 серпня, 9:00- 18.00
  старт: 9:00 (5.08)
  фініш: 17:00 (10.08)
 • вул. Голосіївська, 57 / КИЇВ
Тренінг майбутніх лекторів курсу "ОСНОВИ СІМ'Ї"
5-ти денне навчання для представників ОІППО.
Після проходження тренінгу Ви отримаєте усі необхідні інстурментарії для проведення навчальних модулів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Вашій області
Будьте в числі перших!
* 48 ГОДИН * ТРЕНІНГ ВІД АВТОРА ПРОГРАМИ*
Про спікера
Адріан Йосипович Буковинський
Автор програми
Провідний український фахівець із питань сім'ї та сімейних стосунків, доктор філософії, керівник Всеукраїнського благодійного фонду «Сім'я». Співавтор законопроектів у галузі державної сімейної політики та автор освітньої програми «Основи сім'ї». Чоловік Марії, у щасливому шлюбі з 1991 року, мають доньку та сина.

Читати детальніше
Умови участі:
* Компетенції
Учасник тренінгу має працювати в Обласному Інституті Післядипломної Педагогічної Освіти
** Бажання
Вболіває за стан сімейної інституції у своїй області, розуміється у проблематиці та охочий до оволодіння новими інстументаріями задля їх подолання
*** Відповідальність
На базі інституту проводитиме підготовчі модульні навчання для педагогів своєї області
*Хостинг*
На жаль, тренінг не отримав фінансової підтримки з боку держави, силами небайдужих громадян вдалося зібрати кошти для забезпечення кожного учасника харчуванням та проживанням
Харчування
Передбачено 3-х разове харчування та кава-брейки
Проживання
По місцю навчання буде змога зупинитись у зручному хостелі
Методичні матеріали
Ви будете забезпечені усіма необхідними методичними посібниками для подальшої роботи
Розповсюдження програми
Підготовка Обласних лекторів
На 5-ти денному навчанні ви матимете змогу оволодіти усіма необхідними компетенціями Лектора курсу
Підготовка Викладачів курсу
Непреривний процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників забезпечить підготовку викладачів курсу у кожній школі
Класна робота
Підготовлені вчителі, за рахунок класних годин, годин з психологами, факультативної роботи, проводитимуть уроки в кожному класі
Змінене покоління
Важко переоцінити той вплив, який матиме курс на підготовку кожного учня до дорослого життя!
Змінюючи мислення підлітків - змінимо країну!
Майбутнє нашої країни залежатиме від змісту цінностей, які закладаються у світоглядні орієнтири молоді
5-10 СЕРПНЯ, 9-18.00 | вул. ГОЛОСІЇВСЬКА, 57 | Київ
Реєстрація
Участь у тренінгу є безкоштовною, але необхідно зареєструватись до за телефоном:
067 958 30 56
Nota bene!!!
 • Програма навчального модуля «Основи сім'ї. 10–11 кл.» для підвищення кваліфікації педагогічних працівників (вчителів, психологів, соціальних педагогів), які реалізовуватимуть програму «Основи сім'ї» з учнями 10–11 класів як курс за вибором, факультатив у закладах загальної середньої освіти, в гуртковій роботі, за рахунок класних годин та годин психолога, розроблена на виконання Постанови Верховної Ради України № 854-VIII від 8 грудня 2015 року «Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Сімейна політика України – цілі та завдання» та відповідно до Закону України № 2229-VIII від 07.12.2017 р. «Про запобігання і протидію домашньому насильству» у відповідь на актуальну потребу сучасної молодої людини до особистісного розвитку, формування життєвої, соціальної, громадянської компетентностей з питань шлюбу, сім'ї та батьківства; підвищення цінності любові як базового почуття, що сприяє розбудові гармонійних сімейних стосунків.

Зміст програми
Детальніше доступно за посиланням тут
 • Я
  * Формування ідентичності
  * Основи любові: довіра, повага, вірність, прощення
  * Біоетика (процес зародження життя // плідність подружньої пари// контрацепція чи відповідальність// аборт та постабортний синдром)

  (18 тем)
 • МИ і ДІТИ
  * Стан Батьківства
  * Стосунки з батьками
  * Аспекти виховання
  (час з дітьми//важливість слухання // основи працьовитості // формування світогліду дитини)
  (18 тем)
 • Я і ТИ
  * Любов чи закоханність
  * Роль почуттів та емоцій
  * Мистецтво спілкування
  * Конфліктологія
  * Психологічна зрілість
  * Мій проект життя у стосунках

  (17 тем)
 • СВІТ НАВКОЛО НАС
  * Творення добра
  * Наставництво. Вибір цінностей
  * Життєві цілі та місія
  * Про маніпулювання. Таймменеджмент
  * Проект мого життя

  (17 тем)
Актуальність
Сьогодні є безліч викликів, які впливають на стан людей і сімей в Україні: руйнуються сімейні відносини, зростає кількість розлучень, знижуються виховні функції сім'ї, не підтримуються сімейні традиції, росте рівень дитячої бездоглядності та безпритульності, загострюється проблема насильства в сім'ї, багато дітей зростають у неповних сім'ях, що неминуче призводить до негативних наслідків.

Така ситуація обумовлена, з одного боку, зміною морально-етичних орієнтирів, зокрема втратою сімейних цінностей, зниженням престижу сімейного способу життя, а з іншого – внаслідок російської агресії та складної соціально-економічної ситуації.

Інститут сім'ї в Україні є важливою ланкою українського суспільства. У сім'ї зростають і виховуються діти, розвивається особистість людини. В українському суспільстві сформувалась система родинних цінностей: подружня вірність, піклування батьків про дітей, піклування дорослих дітей про батьків і старших у сім'ї, пошана до старших, взаємна любов і повага між подружжям, злагода та довіра між членами сім'ї, відповідальність кожного за інших членів сім'ї, здоровий спосіб життя, гостинність, добросусідство тощо.

Майбутнє нашої країни залежатиме від змісту цінностей, які закладаються у світоглядні орієнтири молоді, а також від того, наскільки духовність стане основою життя. Це означає, що виховання підростаючого покоління, підготовка до сімейного життя є одним із найважливіших завдань у житті суспільства.

Одним із шляхів реалізації цих завдань у системі післядипломної педагогічної освіти є впровадження програми навчального модуля для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які реалізовуватимуть програму «Основи сім'ї. 10–11 кл.», що схвалена для використання у закладах загальної середньої освіти (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН № 22.1/12-Г-999 від 19 листопада 2018 року).
Метою програми є розвиток базових компетентностей педагогічних працівників (професійно-педагогічної, соціально-громадянської, загальнокультурної, мовно-комунікативної, психолого-фасилітативної та інформаційно-цифрової), вдосконалення їхнього освітнього рівня та професійної підготовки, оновлення, доповнення, розширення теоретичних і практичних знань, умінь і компетентностей щодо підготовки учнів 10–11 класів до життя в подружжі та відповідального батьківства.

Виходячи з мети, завданнями програми визначено:

удосконалення нормативно-правової, психологічної, комунікативної, інформаційної-комунікаційної компетентностей учителів щодо підготовки молоді до життя в подружжі та відповідального батьківства;

задоволення потребфахівців в отриманні теоретичних знань щодо методологічних і психолого-педагогічних основ організації освітнього процесу з реалізації програми «Основи сім'ї» з учнями 10–11 класів;

підвищення рівня професійних компетентностей
щодо здійснення самоаналізу і самооцінки власного досвіду; формування оптимального стилю соціального партнерства та розподіленого лідерства; розвитку самостійності учнів, моделювання сприятливого освітнього середовища; забезпечення результативної роботи в сімейній просвіті та реалізації принципів педагогіки партнерства;

поглиблення знаньпедагогічних працівників,
які реалізовуватимуть програму «Основи сім'ї» з учнями 10–11 класів, щодо репродуктивного здоров'ята здорового способу життя, володіння аналітичними, прогностичними, проективними та рефлексивними навичками;

поступове оволодіння новітніми освітніми та інформаційно-комунікативними технологіями в реалізації програми «Основи сім'ї».
Очікувані результати:

* знання концептуальних засад підготовки молоді до життя в подружжі та відповідального батьківства;

* поглиблення, розширення та оновлення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань та вмінь педагогічних працівників з питань формування життєвих, соціальних, громадянських компетентностей учнів у їхньому ціннісному ставленні до шлюбу, подружнього життя, відповідального батьківства;

* підвищення освітнього рівня педагогічних працівників та вдосконалення навичок організації роботи з виховання соціально активної особистості, здатної шанобливо ставитися до членів родини та представників іншої статі у нерозривному зв'язку з морально-етичним вихованням; розуміння значення життя як найвищої цінності;

* здатність педагогічних працівників сприяти оволодінню учнями знаннями, уміннями та навичками:

− щодо створення та розвитку щасливої сім'ї, джерелом якої є любов;

– з сімейної педагогіки щодо ефективного і відповідального батьківства;

– з біоетики, що стосуються питань статевого життя, сім'ї та батьківства;

– бути активними учасниками громадянського суспільства.

Програму навчального модуля «Основи сім'ї. 10–11 кл.» для системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників (вчителів, психологів, соціальних педагогів), які реалізовуватимуть пропоновану програму в закладах загальної середньої освіти, розраховано на 15 годин навчання за очною формою.


Підсумок навчання може проводиться у формі тестів, захисту авторських розробок слухачів тощо і підтверджується сертифікатом з визначеною кількістю годин.

Навчально-тематичним планом передбачено різні форми занять, визначено теоретичну та практичну частину підготовки, що дає змогу оперативно враховувати професійні запити й потреби слухачів.
Адреса проведення тренінгу
вул. Голосіївська, 57
Від ст. м. Вокзальна до ст. м. Голосіївська - 35 хв.
з платформи вихід ліворуч ,
від турнікету - праворуч ,
з підземного переходу
знову ліворуч
Приміщенням церкви "Філадельфія"
(головний корпус)
Наші контакти:
+38 067 958 30 56
osnovu.program@gmail.com
Made on
Tilda