Відповідь мон
96 листів на підтримку "ОСНОВ СІМ'Ї" виявилось замало...
Основні запитання та пропозиції, подані у зверненнях
на підтримку програми, були проігноровані. Схвалення призупинене.
"Школа має бути гендерно нейтральною",
- заявляє чинний міністр Міністерства освіти та науки.
У листопаді, протягом кількох тижнів на підтримку програми "Основи сім'ї" до Міністерства освіти та науки були направлені десятки колективних та особистих звернень громаняд.
Згідно тим данним, що надходили на електронну адресу програми, це було більше 5000 осіб. Нарешті прийшло сповіщення, що їх точна кількість становила 96 листів. На жаль, офіційна відповідь була надана у формі бюрократичної відписки, за підписом очільника Директорату дошкільної та шкільної освіти.

Основні запитання та пропозиції, подані у зверненні, були проігноровані:
Маємо констатувати, що на прикладі звернення 5000 громадян, з приводу ""Основ сім'ї", в яких була засвідчена її важливість та необхідності, МОН не знайшло за необхідне вийти у публічну прощину, відкривши громадські обговорення, зваживши на потребу тисяч українців у цьому варіативному предметі.

Як на це реагувати?

1. Самостійно організувати громадські обговорення, дискусії;
2. Виходити на мирну демонстацію на підтримку "Основ сім'ї" та подібних програм до МОН;
3. Надсилати офіційні запити на МОН.
4. Піднімати питання про важливість програми на батьківських зборах, якщо ваші діти - школярі;
5. Писати дописи в соц.мережах, розповідаючи про програму "Основи сім'ї" своїм близьким та колегам.
6. Додатково заохочуємо вас самостійно ознайомитись з повним змістом програми, замовивши компект підручників через сайт http://osnovy.info/.
7. Вивчати програму самостійно, з родиною, з друзями чи колегами.
Запитання, що
залишаються
відкритими:

До МОН
- на підставі яких нормативних документів та ким було ухвалено рішення про призупинення дії грифу щодо програми «Основи сім'ї» відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 26.11 2019 № 22.1/10-4323 до відповідного рішення Науково-методичної ради з питань освіти?

- які предмети духовно-морального спрямування запровадженні на даний момент в навчальний процес і відповідають світоглядним парадигмам, в яких хотіли б щоб навчали ваших дітей?

До Інституту модернізації змісту освіти, Науково-методичної ради з питань освіти:
- які законодавчі підстави розгляду висновків незалежних експертів псевдо антидискримінаційно експертизи?

- які законодавчі підстави призупиняти раніше надане ним схвалення освітнього курсу "Основ сім'ї"?


Боротьба триває
Утвердження традиційних сімейних цінностей визначається Стратегією національно-патріотичного виховання (згідно Указу Президента України від 18.05.2019 № 286). Це визначено однієї з актуальних потреб. Натоміть підтримка та розвиток сімейних традицій – одним з основних напрямів досягнення мети Стратегії.

Питання захисту сімейних цінностей також був одними з основних під час зустрічі 04 грудня 2019 р. Президента України із Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, яка об'єднує більше 90 відсотків релігійної мережі України, а відтак представляє інтереси мільйонів українських громадян. Зокрема, під час зустрічі було наголошено, що за будь-яких обставин і політичних змін свобода совісті та віросповідання, сім'я та прагнення до справедливості залишаються важливими цінностями всього українського народу. Також під час вказаної зустрічі було порушено питання доцільності скасування ідеологічно заангажованої антидискримінаційної експертизи підручників і освітніх програм у МОН України, як такої, що не передбачена законами України.

Крім того, слід взяти до уваги, що програма «Основи сім'ї» викладається за рахунок годин варіативної складової за вибором батьків і не носить обов'язкового характеру. Її вибір батьками відповідає їхнім світоглядним переконанням, що є проявом свободи в освіті, зокрема свободи совісті. При цьому свобода батьків забезпечувати моральне виховання своїх дітей відповідно до своїх власних переконань є невід'ємною і важливою складовою права на свободу совісті. Це зафіксовано як у вітчизняному законодавстві, так і у визнаних Україною міжнародних нормативних актах, зокрема у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (стаття №26).
І кілька слів про «світськість» в освіті...
Поняття світськості в освіті не є синонімом атеїстичності чи анти релігійності. Забезпечення плюральності у підходах, зокрема світоглядних, до освіти є однією з ознак демократичності. Надання ж переваги одному із світоглядів, зокрема атеїстичному, суперечить положенню Конституції України (щодо ідеологічної багатоманітності та неприпустимості визнання жодної ідеології як обов'язкової). Це порушує права батьків та їхніх дітей та є проявом дискримінації щодо них за ознакою переконань і продовжує тоталітарні традиції. В цей же час, можна спостерігати, що надання таких переваг здійснюється під гаслом «недопущення дискримінації» (звідси й проведення псевдо антидискримінаційної експертизи підручників «Основ сім'ї»).

Призупинення МОН та ІМЗО дії схвалення вказаного комплексу вже призвело до негативної реакції значної частини українського суспільства, зокрема як через питання щодо дотримання законодавства у сфері освіти при ухваленні такого рішення, так і через його невідповідність принципу свободи совісті, дотримання прав батьків, зокрема на забезпечення освіти своїх дітей відповідно до власних світоглядних переконань, поваги до цінностей Українського народу та його традицій.

Крім того слід враховувати і те, що у закладах освіти, у яких за вибором батьків станом на 13.12.2019 викладалася вищевказана програма, на початку навчального року було здійснено тарифікацію тих вчителів, які приступили до її викладання відповідно до чинного законодавства. Всього за програмою пройшли навчання близько 1100 осіб.

Загалом ситуація, яку зініціювали організації-лобісти ЛГБТ (ГО "Бюро інституційного розвитку", ГО "Батьки SOS", ГО "Альянс Ліберальної Молоді", ГО "Ла Страда-Україна"), засвідчила не лише очевидне, але й приховане. Очевидне, що поборники прав лгбт та «європейських цінностей» (що виміріються переважно у євро) вороже та агресивно ставляться до українського, просімейного і будуть домагатись знищення усього, що говоритиме на їх користь. Натомість, лише нещодавно стала очевидною і однозначна позиція нового міністра МОН, Ганни Новосад:
https://espreso.tv/news/2020/01/20/shkola_maye_staty_genderno_neytralnoyu_novosad
Made on
Tilda